செல்க
15,000 யென்களுக்கு மேல் உள்நாட்டு கப்பல் போக்குவரத்து இலவசம் விவரங்கள்
15,000 யென்களுக்கு மேல் உள்நாட்டு கப்பல் போக்குவரத்து இலவசம் விவரங்கள்

Intellijel Designs Cascadia Metal Side Cheeks Kit

¥8,900 (வரி விலக்கப்பட்டுள்ளது ¥8,091)
அலுமினியத்தால் செய்யப்பட்ட காஸ்காடியா பக்க பேனல்

*இந்த தயாரிப்பில் காஸ்கேடியாவும் இல்லை.

கையிருப்பில். 15:XNUMX க்குள் செய்யப்பட்ட ஆர்டர்கள் அதே நாளில் அனுப்பப்படும்

இசை அம்சங்கள்

அனோடைஸ் செய்யப்பட்ட அலுமினியத்தில் காஸ்கேடியா பக்க பேனல்கள்

x