செல்க
15,000 யென்களுக்கு மேல் உள்நாட்டு கப்பல் போக்குவரத்து இலவசம் விவரங்கள்
15,000 யென்களுக்கு மேல் உள்நாட்டு கப்பல் போக்குவரத்து இலவசம் விவரங்கள்

ALM Busy Decksaver for 52HP 6U

¥ 12,900 (வரி தவிர, 11,727 XNUMX)
பேட்ச் செய்யும்போது அமைக்கக்கூடிய ALM கேஸிற்கான பாதுகாப்பு உறை
கையிருப்பில். பங்குகளில்: உடனடியாக கப்பல்கள்

இசை அம்சங்கள்

ALM பிஸி 52HP 6U கேஸிற்கான பாதுகாப்பு உறை.உங்கள் சிஸ்டத்தைப் பாதுகாக்க, சிஸ்டத்தை பேட்ச் செய்து, கேஸில் வைக்கலாம்.

x